POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

In conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. Atelierul Irinei FV S.R.L-D cu sediul social in Galati, str. Ing Anghel Saligny, nr. 151, bl 7F sc2 ap 36,Galati, CUI: 40634465, J17/406/2019 prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea principiilor mentionate in continuare.

SC Atelierul Irinei FV SRLD. colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in scopul:

 • furnizare servicii foto video
 • reclama, marketing, publicitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace manuale si automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenta si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Cum colectam datele cu character personal

Datele cu Caracter Personal pot fi colectate sau accesate in mai multe moduri, inclusive:

 • direct de la dumneavoastra (din datele completate de dumneavoastra în Site-ul Web);
 • observate de noi atunci cand navigati pe site-ul nostru Web (cookie-uri, IP, navigare site web, etc.).

Date furnizate de dumneavoastra in mod direct

In calitate de vizitator, nu trebuie sa furnizati date cu caracter personal pentru a utiliza Site-ul Web. Cu toate acestea, pentru a primi oferta este necesar sa ne furnizati anumite date cu caracter personal.

 • Nume / Prenume.
 • Adresa de e-mail
 • Numar de Telefon.
 • Data cand va avea loc evenimentul.
 • Locatia evenimentului.

In plus, datele cu caracter personal care sunt furnizate de vizitatori in mod specific si voluntar pot fi colectate prin site-ul web, dupa cum urmeaza:

Utilizarea paginii de contact

Una dintre funcționalitățile site-ului este cea de contact, care ne permite sa luam legatura, prin e-mail, cu persoanele interesate de serviciile oferite. Astfel, persoanele care iși introduc adresa de e-mail pe site si sunt de acord cu prelucrarea datelor, vor deveni abonați și vor primi mesaje cu oferta.

Utilizarea Site-ului Web

Site-ul Web colecteaza anumite informatii in mod automat și le stocheaza in fișiere log. Informatiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locatia generala unde computerul sau dispozitivul dumneavoastra acceseaza internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare și alte informatii de utilizare privind utilizarea site-ului Web, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizati. Utilizam aceste informatii pentru a ne ajuta sa concepem site-ul nostru astfel incat sa corespunda cat mai bine nevoilor utilizatorilor noștri. De asemenea, putem utiliza adresa dumneavoastra IP pentru a ne ajuta sa diagnosticam problemele pe care le avem cu serverul nostru si pentru a administra site-ul nostru web, pentru a analiza tendinte, a urmari fluctuatiile vizitatorilor si a aduna informatii demografice generale care sa ne ajute sa identificam preferintele vizitatorilor. Site-ul nostru Web utilizeaza, de asemenea, cookie-uri si semnalizatoare web (web beacons), despre care putei citi si in Politica noastra referitoare la Cookie-uri, unde puteti gasi, de asemenea, mai multe informatii privind utilizarea de cookie-uri de catre noi si optiunile si preferintele dumneavoastra cu privire la acestea.

La fiecare vizita subsecventa pe site-ul web, browser-ul cauta cookie-uri. Daca browser-ul identifica cookie-uri, acesta trimite informațiile stocate de respectivul cookie catre site-ul web. Site-ul Web descarca cookie-uri in calculatorul, pe tableta sau in telefonul dumneavoastra mobil, care sunt strict necesare pentru functionarea site-ului web, cum ar fi cookie-urile care asigura posibilitatea de a gasi rapid informatiile pe site-ul web, si cookie-uri care sunt strict necesare pentru a furniza un serviciu care a fost solicitat de dumneavoastra in mod expres, cum ar fi un cookie care reaminteste setarile dumneavoastra. Pentru a descărca cookie-uri care nu sunt strict necesare, cum ar fi cookie-uri pentru strangerea informațiilor statistice,  Atelierul Irinei FV SRL-D are nevoie de consimtamantul dumneavoastra prealabil.

Daca ati modificat setarile dumneavoastra referitoare la cookie-uri astfel incat site-urile web sa nu poata sa plaseze cookie-uri in calculatorul dumneavoastra, este posibil ca acest site web sa nu poata sa descarce cookie-ul care reaminteste daca ati fost de acord sau nu cu plasarea de cookie-uri. In caz afirmativ, vi se va cere sa indicati preferintele dumneavoastra referitoare la cookie-uri de fiecare data cand veti vizita site-ul web. Daca nu doriti sa fiti intrebati cu privire la preferintele dumneavoastră referitoare la cookie-uri de fiecare data cand vizitati acest Site Web, trebuie sa modificati setarile browser-ului dumneavoastra in materie de cookie-uri.

Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea: Datele cu character personal doar in scopuri comerciale, in temeiul si in conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului

Scopul şi limitarea determinată de scop: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele S.C. Atelierul Irinei FV SRLD, date cu caracter sunt doar administratorii Iacob Gabriela Georgiana si Iacob Marius ce va garanteaza confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Consimţământul persoanei vizate: În anumite situaţii, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Regulament, prelucrarea poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare; în celelalte situaţii SC Atelierul Irinei FV SRLD va efectua prelucrarea, deasemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei în vigoare;

Informarea: Persoanele vizate sunt informate în mod explicit, prin mijloace online şi offline, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal în scopul realizării serviciilor.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate;

Protejarea minorilor: Minorii nu pot achiziţiona în nume propriu produse sau servicii şi solicita, respectiv primi comunicări de la SC Atelierul Irinei FV SRLD decat cu acordul reprezentantului legal, conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii.

Transferul de date: SC Atelierul Irinei FV SRLD nu transfera date cu caracter personal, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege;

Crearea de profil: SC Atelierul Irinei FV SRLD  nu creeaza profiluri ale utilizatorilor de servicii. In cazul studiilor de marketing dezvoltate de SC Atelierul Irinei FV SRLD, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.

Stocarea: SC Atelierul Irinei FV SRLD stocheaza datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale in vigoare;

Drepturile persoanei vizate

 • dreptul de a obţine de la SC Atelierul Irinei FV SRLD, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de  SC Atelierul Irinei FV SRLD, iar dacă datele sunt prelucrate de SC Atelierul Irinei FV SRLD persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;
 • dreptul de a obţine de la  SC Atelierul Irinei FV SRLD, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;
 • dreptul de a obţine de la SC Atelierul Irinei FV SRLD, la cerere şi în mod gratuit notificarea catre terţii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, daca această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune si de a restrictiona in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza ss faca obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul la portabilitatea datelor, adica primirea datelor personale, la cerere, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizata se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

Securitatea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, SC Atelierul Irinei FV SRLD depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

Gestionarea riscurilor

În ceea ce priveşte riscurile, SC Atelierul Irinei FV SRLD tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod.

Incalcarea securitatii datelor

Incalcarea securitatii datelor va fi comunicata de SC Atelierul Irinei FV SRLD in termenele stabilite de Regulament, fara intarzieri nejustificate, tuturor partilor implicate asa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.